הוסף למועדפים  |  הפוך לעמוד הבית  |  יצירת קשר
חיפוש באתר:
  
קטגוריות מוצרים:
 • דף הבית
 • רשימת הנושאים המשפטיים
 • מדוע לבחור ב- Forms Plus ?
 • מערכת הסעיפים המשפטיים
 • סרטון הדגמה - מערכת חיווי עדכונים
 • סרטון הדגמה - טופס מקושר
 • אתרים אחרים
 • סקר מקור המידע המשפטי
   
  חומר מודפס (פד"י, חקיקה, ספרות משפטית)
  תקליטורים לכל נושא (פסיקה, חקיקה, תוכנות)
  אינטרנט - יש הכל ברשת !


  צפה בתוצאות
  הוראות שימוש
  דף הבית>טפסים חוזים ועדכונים>רשימת הטפסים
  רשימת הטפסים
  רשימת הטפסים

  אבעיה

  אזהרה - לפי סעיף 7(א) לחוק ההוצאה לפועל

  אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין - עברי

  אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין - עברי - אנגלי

  אימות חתימה - אנגלי

  אימות חתימה - טופס 1 - עברי

  אימות חתימה - עברי - אנגלי

  אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם - טופס 4 - עברי

  אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם - עברי - אנגלי

  אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון - טופס 3 - עברי

  אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון - עברי - אנגלי

  אימות חתימה נוטריוני - זיהוי עפ"י ידיעה אישית - זוג

  אימות חתימה נוטריוני - זיהוי עפ"י ידיעה אישית - לקוח יחיד

  אימות חתימה נוטריוני עפ"י ת.ז. / דרכון - לקוח יחיד

  אימות חתימה נוטריוני עפ"י ת.ז. / דרכון - לקוחות רבים

  אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר - עברי

  אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר - עברי - אנגלי

  אימות חתימתו של קטין - טופס 2 - עברי

  אימות חתימתו של קטין - עברי - אנגלי

  אישור ביטול מסמך נוטריוני - טופס 11 - עברי

  אישור ביטול מסמך נוטריוני - עברי - אנגלי

  אישור ביטול מסמך נוטריוני בהודעה בכתב - טופס 12 - עברי

  אישור ביטול מסמך נוטריוני בהודעה בכתב - עברי - אנגלי

  אישור דווח

  אישור הכונס הרשמי לבית המשפט - פש"ר טופס 5ב תקנה 7ב

  אישור הכונס הרשמי לבית המשפט - פש"ר טופס 6א תקנה 9ב

  אישור העתק - טופס 5 - עברי

  אישור העתק - עברי - אנגלי

  אישור הצהרה - טופס 7 - עברי

  אישור הצהרה - עברי - אנגלי

  אישור להספקת חשמל/מים/טלפון עפ"י תקנות התכנון והבניה

  אישור לצורך עבודות עפ"י תקנות התכנון והבנייה

  אישור מסירה

  אישור מסירה - הוצאה לפועל

  אישור מסירה - שני חלקים

  אישור על תשלום דמי חכירה מהוונים והארכת תקופת חכירה

  אישור עשיית צוואה - טופס 10א' - עברי

  אישור עשיית צוואה - עברי - אנגלי

  אישור שחרור ממאסר לפי חוק ההוצאה לפועל

  אישור של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל

  אישור תרגום - טופס 6 - עברי

  אישור תרגום - עברי - אנגלי

  ביהמ"ש לתביעות קטנות - הזמנה לדין

  ביהמ"ש לתביעות קטנות - כתב הגנה

  ביהמ"ש לתביעות קטנות - כתב תביעה

  ביצוע עבודות הנדסה בנאיות

  בקשה אחרת - בקשת זוכה למימוש כספים - שיטה חדשה

  בקשה בכתב לצו הגנה - סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה - רבני

  בקשה בשל הפרת צו הגנה

  בקשה בשל הפרת צו הגנה - רבני

  בקשה והודעת פרטים לרישום שותפות כללית/ מוגבלת/ נכרית

  בקשה לאיחוד תיקים טופס 7

  בקשה לאישור העברת זכויות בנכס

  בקשה לאישור להספקת חשמל/מים/טלפון עפ"י תקנות התכנון והבנייה

  בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין

  בקשה לאישור לצורך עבודות עפ"י תקנות התכנון והבנייה

  בקשה לאישור מראש מאת הנציב לתכנית מיזוג - חלק א

  בקשה לאישור מראש מאת הנציב לתכנית מיזוג - חלק ב

  בקשה לביטול הערת אזהרה

  בקשה לביטול הצ"מ תק' 9 א לתקנות הצהרות מוות

  בקשה לביטול קנס רבית הצמדה או פריסת תשלומים

  בקשה לביטול רישום משכנתה

  בקשה לביצוע פ סק דין בעניני מזונות ט' 804

  בקשה לביצוע פסק דין [הסבה] ט' 802/1 א

  בקשה לביצוע פסק דין ט' 803

  בקשה לביצוע פסק דין כספי בלבד ט' 802

  בקשה לביצוע פעולה בתיק אזרחי

  בקשה לביצוע שטר / שיק לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל ט' 801

  בקשה לביצוע שטר/שיק הסבה ט' 801/1 א

  בקשה לבירור פרטים במשרד הפנים

  בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת

  בקשה לגשת לבחינה לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין

  בקשה לדחיית אגרה

  בקשה להארכת תוקפו של צו הגנה - סעיף 5 לחוק למניעת אלימות במשפחה - רבני

  בקשה להארכת תקפו של צו הגנה

  בקשה להגדלת קרן ט' 808/1

  בקשה להוצאת פקודת מאסר ט' 812/4

  בקשה להוצאת צו הבאה ט' 812/3

  בקשה להזמנה לברור ט' 812/2

  בקשה להזמנת עד לבוררות לפי חוק הבוררות

  בקשה להזמנת עדים

  בקשה להחזר הוצאות בשל התייצבות במדינה אחרת

  בקשה להיתר להקמת מיתקן בטחוני

  בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

  בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל - פש"ר טופס 1

  בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי - מינהל

  בקשה להעברת זכות שכירות/חכירה/מינהל

  בקשה להעלאת סיווג - שותפות - רשם הקבלנים

  בקשה להעלאת סיווג בהתאם לחוק רישום קבלנים - חברה

  בקשה להפקה חוזרת של אזהרה ט' 836

  בקשה להפקת דוחות 605 ט' 837

  בקשה להצ"מ של נספה - תק' 1 לתקנות הצהרות מוות

  בקשה להצ"מ של נעדר תק' 4 לתקנות הצהרות מוות

  בקשה להצו הגנה במעמד צד אחד חוק למניעת אלימות במשפחה

  בקשה להצטרפות ט' 821

  בקשה להקטנת קרן ט' 808/2

  בקשה להקלות בתשלום מס רכוש עפ"י סעיף 76 לחוק התכנון - אישור קבלה

  בקשה להרשות עסקה בלשכת רישום מקרקעין

  בקשה להתקבל כחבר לאגודה שיתופית

  בקשה לחיבור מבנה הראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון

  בקשה לחידוש אישור של בעל תפקיד

  בקשה לחידוש רישום מקרקעין

  בקשה לחיפוש

  בקשה לייחד דירות עפ"י תקנה 58 לתקנות המקרקעין - ניהול ורישום

  בקשה לייחוד הערת אזהרה

  בקשה ליישוב סכסוך

  בקשה למדגם

  בקשה למימוש משכנתא/משכון ט' 805

  בקשה למינוי אפוטרופוס

  בקשה למינוי מומחה - טופס 1

  בקשה למינוי מנהל עזבון

  בקשה למסירת מידע

  בקשה למסירת מידע לנתבע/ים במסירה אישית

  בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לישיבת קבע למטרת אימוץ בין ארצי

  בקשה למתן צו אימוץ

  בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ

  בקשה לניכוי משווי הקרקע לצורך מס רכוש לפי סעיף 13א לחוק מס רכוש

  בקשה לנקיטת הליכים מבצעיים ט' 816

  בקשה לסגירת תיק

  בקשה לעיון ולנסח רישום

  בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה

  בקשה לעיין בפנקס / לקבל העתק של רישום

  בקשה לעיכוב יציאה מהארץ ט' 814

  בקשה לפטור חלקי ממס רכישה עפ"י תקנות מס שבח

  בקשה לפטור מבחינה לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין

  בקשה לפטור ממס שבח - מכירת דירת מגורים מזכה

  בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין

  בקשה לפטור ממס שבח על מכירת זכויות בדירה

  בקשה לפטנט

  בקשה לפי חוק שיקים ללא כיסוי

  בקשה לפי סעיף 7א א לחוק ט' 812/1

  בקשה לפריסת מס שבח

  בקשה לצו הגנה

  בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד - רבני

  בקשה לקביעת שיפוט בענין התרת נישואין - בקשת אחד מבני הזוג

  בקשה לקביעת שיפוט בענין התרת נישואין - בקשת שני בני הזוג

  בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס

  בקשה לקבלת אישור של בעל תפקיד

  בקשה לקבלת מדבקות נוספות ט' 835

  בקשה לקבלת מידע מוקדם לתשלום דמי הסכמה/דמי היתר/היוון

  בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי

  בקשה לראש ההוצאה לפועל ט' 815

  בקשה לרישום אגודה שיתופית

  בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

  בקשה לרישום הערת אזהרה

  בקשה לרישום חברה - טופס 1

  בקשה לרישום חברה + הצהרת דירקטורים ראשונים - טופס 1 + טופס 2 מקושרים

  בקשה לרישום מפלגה

  בקשה לרישום מפלגה קיימת

  בקשה לרישום מקרקעין

  בקשה לרישום סימן-שירות

  בקשה לרישום עמותה - חלק א - חוק העמותות

  בקשה לרישום עמותה - חלק ב' - חוק העמותות

  בקשה לרישום עמותה - טפסים מקושרים לרישום עמותה

  בקשה לרישום עמותה - תיקון התקנון המצוי

  בקשה לרישום עמותה - תצהיר המייסדים - חוק העמותות

  בקשה לרישום שותפות

  בקשה לשינוי פרטים ט' 831

  בקשה לתביעת פיצויים עפ"י פרק ט לחוק

  בקשה לתיקון הצ"מ תק' 9 ב לתקנות הצהרות מוות

  בקשה לתעודת גמר

  בקשה לתעודת מורשה להיתר

  בקשה לתקון צו בית משותף

  בקשה לתשלום תכוף

  בקשה עפ"י סע' 19 לחוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958

  בקשות זוכה - 1 - שיטה חדשה

  בקשות זוכה - 2 - שיטה חדשה

  בקשות זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים - שיטה חדשה

  בקשות זוכה לפעולות כספיות - שיטה חדשה

  בקשות חייב - 2 - שיטה חדשה

  בקשות חייב -1 - שיטה חדשה

  בקשות צד ג' - שיטה חדשה

  בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל - פש"ר טופס 4

  בקשת זוכה למתן צו מאסר בהתאם לתיקון 19 לחוק ההוצל"פ

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 1199-1400

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 1-307

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 1499-1799

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 1900-2004

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 2005-2010

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 2048-2600

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 2800-3117

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 308-325

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 3118-3124

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 3125-3400

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 331-411

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 4600-5400

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 6000-8000

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 700-1100

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - קוד גורם 8099

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - רשימת הקודים בסדר אלף בית

  בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' - רשימת הקודים בסדר מספרי

  בקשת מנהל העזבון לפסיקת שכרו/לשחרורו מתפקידו

  בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל - פש"ר טופס 6

  בקשת עיון

  בקשת עיכוב / ביטול / הפעלת הליכים ט' 816

  בקשת פירוק

  בקשת צו חיוב בתשלומים ט' 811

  בקשת צו ירושה

  בקשת צו קיום צוואה

  בקשת תשלום כופר עקב אי הצהרה על רכישה . מכירה זכות במקרקעין

  גיליון מידע לבית משפט

  דו"ח בדבר חובות ונכסים

  דו"ח הקצאת מניות - טופס 4

  דו"ח כספי של מפרק עפ"י סע 371/313 לפקודת החברות

  דו"ח מיידי על אדם או תאגיד שחדל מלהיות בעל עניין עקב ירידה בהחזקותיו

  דו"ח מיידי על אדם או תאגיד שנעשה בעל ענין מכח החזקותיו

  דו"ח מיידי על דירקטור מטעם הציבור שחדל לכהן בתפקידו (דמ"צ)

  דו"ח מיידי על דירקטור שחדל לכהן בתפקידו (לא דמ"צ)

  דו"ח מיידי על מבקר פנימי שחדל לכהן בתפקידו

  דו"ח מיידי על מינוי דירקטור (לא דמ"צ)

  דו"ח מיידי על מינוי דירקטור מקרב הציבור (דמ"צ)

  דו"ח מיידי על מינוי מבקר פנימי

  דו"ח מיידי על מינוי מנכ"ל

  דו"ח מיידי על מינוי נושא משרה בכירה

  דו"ח מיידי על מנכ"ל שחדל לכהן בתפקידו

  דו"ח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

  דו"ח מיידי על שינויים בהחזקת בעלי עניין עפ"י תקנה מס' 33

  דו"ח מסכם על תרומות והוצאות של מועמד בבחירות מוקדמות

  דו"ח על הערכות לפתרון בעיית באג 2000

  דו"ח על התורמים בבחירות מוקדמות

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה א

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה ב

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה ג

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה ד

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה ה

  דו"ח על מצב העסקים בפירוק חברה - רשימה ו

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - כל הרשימות ביחד - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - עמוד ראשון - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - רשימה א' - פש"ר 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - רשימה ב' - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - רשימה ד' - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - רשימה ה' - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים בפשיטת רגל - רשימה ו' - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב העסקים פשיטת רגל רשימה ג' - פש"ר טופס 12

  דו"ח על מצב עסקי החברה

  דו"ח שנתי של חברה פרטית - טופס 5

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק א - דף נלווה להגשת דו"ח תקופתי

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ב' - תקנות 9, 10, 10א', 10 ג

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ג' - תקנה 11

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ה' - תקנה 13

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ו' – תקנות 14, 15

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ז' - תקנה 16

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ח – תקנות 17,18,19,20,22,23

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק ט' - תקנה 24

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק י' - תקנה 24

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק יא – תקנות 25,26

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק יב – תקנות 16א', 27

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע - חלק יג – תקנות 28,29 וסע' 123 א לפק' החברות

  דו"ח תקופתי לרשות ני"ע- חלק ד' - תקנה 12

  דווח על העברת מטבע חוץ ו/או הוצאת ערבות

  דווח על הקמה או רכישה של תאגיד חוץ/תאגיד נשלט/נכס מקרקעין בחוץ לארץ

  דיווח מבטח על יתרת השקעות פיננסיות במטבע חוץ ובהצמדה למטבע חוץ

  דיווח על ביצוע הנפקה של תאגיד תושב ישראל מחוץ לישראל

  דיווח על הלוואה במט"ח שנתן תושב ישראל לתושב חוץ

  דיווח על הלוואה במט"ח שקיבל תושב ישראל מתושב חוץ

  דיווח על יתרת ההשקעות הישירות בתאגיד חוץ/תאגיד נשלט/נכס מקרקעין בחו"ל

  דיווח על יתרת נכסים פיננסים בחוץ לארץ

  דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה

  דיווח על רכישת ניירות ערך בדרך של החלפת ניירות ערך

  דיווח על תנועות כספיות להשקעה בתאגיד חוץ/תאגיד נשלט/נכס מקרקעין בחו"ל

  דיווח על תנועות כספיות למכירת תאגיד חוץ/תאגיד נשלט/נכס מקרקעין בחו"ל

  דיווח רבעוני של מלכ"ר על נתונים כספיים

  דיווח של תאגיד תושב ישראל על ניירות הערך שלו ועל בעלי הענין בו

  דיווח שנתי על יתרות נכסים והתחייבויות במטבע חוץ של יחידים

  דיווח תאגיד גדול תושב ישראל על פעילות במטבע חוץ בארץ ובחוץ לארץ

  דין וחשבון חצי שנתי / סיום התמחות

  דין וחשבון כספי על ניהול עזבון - חלק א

  דין וחשבון כספי על ניהול עזבון - חלק ב

  דין וחשבון על חובות ונכסים - חלק א' - ב' - פש"ר טופס 5

  דין וחשבון על חובות ונכסים - חלק ג' - ה ' - פש"ר טופס 5

  דין וחשבון על חובות ונכסים - חלק ו' - פש"ר טופס 5

  דין וחשבון על חובות ונכסים - חלק ז' - פש"ר טופס 5

  דין וחשבון על חובות ונכסים - טופס 4

  דין וחשבון על חובות ונכסים - כל חלקי הטופס ביחד - פש"ר טופס 5

  דין וחשבון על כניסה, חיפוש ותפיסה

  דין וחשבון של האפוטרופוס על חסוי

  דף נלווה למשלוח פקס ממשרד עו"ד כולל סעיף חסיון

  דף עזר לחישוב נזק לנפגע

  דרישה להגיש כתב הגנה והזמנה לדיון

  דרישה להודות במסמכים

  דרישה להודות בעובדות

  דרישה להמציא מידע או מסמכים - טופס 23ב

  דרישה להציג מסמכים

  דרישה לעיון במסמך ולהעתקתו

  דרישה לתשלום דמי שכירות - חוק הגנת הדייר סע' 157

  דרישה לתשלום תכוף - סדר דין בבקשה

  הגשת חישובים סטטיים

  הגשת מעומדות להיכלל ברשימת מפשרים

  הודיה בעובדות

  הודעה בבקשה לקביעת שיפוט בעניין התרת נישואין

  הודעה בדבר אי ביצוע צו מאסר /צו הבאה

  הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום - טופס 8

  הודעה בדבר הגדלת הון - טופס 7

  הודעה בדבר הגשת בקשה לביהמ"ש לפירוק חברה

  הודעה בדבר כניסה לחצרים - סדר דין אזרחי

  הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון - טופס 6

  הודעה בקשר עם ביטול / תיקון של הצ"מ תק' 10 לתקנות הצהרות מוות

  הודעה בקשר עם הצהרת מותו של נספה - תק' 3 ו-6 לתקנות הצ"מ

  הודעה בקשר עם הצהרת מותו של נעדר תק' 4 לתקנות הצהרות מוות

  הודעה לאדם שהוזמן להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות

  הודעה לאדם שצורף כבעל דין

  הודעה ליורש על פי דין

  הודעה ליורש עפ"י צוואה

  הודעה למבקש שותף לפי חוק שיקים ללא כיסוי

  הודעה למנפיק - פש"ר טופס 23ד

  הודעה לנושים בעניין הדיון בביהמ"ש בבקשה לאישור פשרה - פש"ר טופס 15

  הודעה לנושים בעניין הדיון בבקשת ההפטר של החייב - פש"ר טופס 18

  הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי - פש"ר טופס 23

  הודעה לפקיד רישוי/לרשות בטחון על צו הגנה - רבני

  הודעה לצד שלישי

  הודעה על איסור נשיאת נשק והחזקתו - לפקיד רישוי

  הודעה על איסור נשיאת נשק והחזקתו - לרשות ביטחון

  הודעה על אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות

  הודעה על ביטול משכון

  הודעה על בקשה בדרך המרצה

  הודעה על בקשה בדרך המרצה עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

  הודעה על בקשה בכתב

  הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות לפי חוק הבוררות

  הודעה על דחיית תביעת חוב

  הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה

  הודעה על דיון בבקשה בשל הפרת צו הגנה - רבני

  הודעה על דיון בבקשה להארכת תקפו של צו הגנה

  הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה

  הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה/להארכת תוקפו של צו הגנה - רבני

  הודעה על הארכת רישום משכון

  הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו

  הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט - טופס 1

  הודעה על הוספת סימן רישוי

  הודעה על הזמנה לדיון - טופס 3

  הודעה על הכרזת פשיטת רגל - פש"ר טופס 16א

  הודעה על המחאת זכות

  הודעה על המחאת זכות בפשיטת רגל

  הודעה על העברת מניות בחברה פרטית - טופס 3

  הודעה על התחלת בניה

  הודעה על התנגדות לרישום מפלגה בפנקס המפלגות

  הודעה על חידוש חוזה - יובל חכירה

  הודעה על טיב השינויים שחלו ברשימת הפרטים של שותפות

  הודעה על כינוס אספת נושים / בעלי מניות - טופס 12

  הודעה על מועד הגשת בתביעות חוב ותביעות לתיקון בעלי המניות - טופס 8

  הודעה על מינוי אחראי לביקורת

  הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו - טופס 9

  הודעה על מתן צו כינוס - פש"ר טופס 10

  הודעה על נאמנות לפי חוק מס שבח מקרקעין

  הודעה על ערעור

  הודעה על פתיחת תיק נוסף

  הודעה על קבלת אחריות לביקורת

  הודעה על קיום הקדש ציבורי ובקשה לרישומו בפנקס

  הודעה על קרקע שהיא מלאי עסקי לפי סעיף 3(1א) לחוק מס-רכוש וקרן פיצויים

  הודעה על ראשית פעולה

  הודעה על שינוי פרטי המישכון

  הודעה עפ"י סעיף 6א א 1 לפקודת האגו"ש

  הודעת העברה

  הודעת חברה בעניין מועמדות לכהונת דירקטור מקרב הציבור

  הודעת טען ביניים לטוענים

  הודעת טען ביניים למבקש

  הודעת טען ביניים לנתבע

  הודעת טען ביניים לתובע

  הודעת מיזוג לפי חוק ההגבלים העסקיים

  הודעת מישכון

  הודעת נתבע על תשלום לביהמ"ש

  הוכחת חוב - אגודות שיתופיות

  הוכחת חוב - פירוק חברות

  הוראה להפסקת שירות עפ"י סע' 157 א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

  הוראה למסירת מידע לפי סעיף 7ב א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

  הזמנה בבקשה לתשלום תכוף

  הזמנה בהמרצת פתיחה

  הזמנה בסדר דין מקוצר

  הזמנה בתביעה למזונות

  הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים

  הזמנה לדיון בבימ"ש שלום ומחוזי

  הזמנה לדין

  הזמנה לדין - הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר

  הזמנה לדין בסדר דין מהיר

  הזמנה לעד

  הזמנה לעדות או להצגת חפץ - לפי סעיף 16(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות

  הזמנת החייב לחקירה - טופס 23ב

  הזמנת טען ביניים לטוען

  הזמנת תיק/שטר בהתאם לתקנה 87 א לתקנות מקרקעין

  החלטה - פש"ר טופס 19

  היתר להקמת מיתקן בטחוני

  היתר לעבודה מצומצמת

  היתר עפ"י סע' 20 לחוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958

  היתר עפ"י תקנה 18 א לחוק התכנון והבנייה

  הליכים משפטיים מהותיים שהחברה צד להם - טופס 6

  המחאה בלתי חוזרת - בקשר לבקשה לדחיית אגרה

  המצאת מסמך משפטי זר בענין פלילי ואישור המצאתו

  הסבה דף 2 ט' 899 א

  הסכמה / התנגדות נושה לפשרה - פש"ר טופס 14

  הסכמה / התנגדות נושה לפשרה או הסדר - טופס 14

  הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפויו של אדם (תקנות האנטומיה והפתולוגיה)

  הסכמה לשמש כנציגות זמנית לבית משותף מקרקעין

  הסכמים מהותיים שהחברה צד להם - טופס 5

  הסכמת אפוטרופסו של קטין, פסול דין או אדם הלקוי בשכלו

  הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות למטרות ריפוי של אדם

  הסכמת הורה לאימוץ

  הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לביהמ"ש

  הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות

  העברת זכויות ומישכונן

  הפניה להעברת זכות שכירות בנכס - מינהל

  הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

  הצהרה והתחיבות לאי פרעון חשבונית/אובדן שיק

  הצהרה לצורך פטור ממס שבח מקרקעין

  הצהרה על ידי נאמן לפי חוק מס שבח מקרקעין

  הצהרה על מכירת /רכישת זכות במקרקעין מש"ח - ט' 7002

  הצהרה על מכירת /רכישת זכות לקבלת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו

  הצהרה על מכירת זכות במקרקעין ע"י איגוד לפי סעיף 73 לחוק מס שבח מקרקעין

  הצהרה על משק חקלאי

  הצהרת דירקטורים ראשונים - טופס 2

  הצהרת ויתור על סודיות רפואית לפי תקנות מס מקביל

  הצהרת חברה על יתרת השקעותיה הפיננסיות

  הצהרת מייסדים לצורך הכרה בעמותה כמלכ"ר

  הצעת פשרה עפ"י סעיף 19א/25/33 - שפ"ר טופס 13

  הרצאת פרטים בתביעה למזונות

  הרצאת פרטים בתיק עיקרי

  השגה לגבי קרקע - עפ"י חוק מס רכוש וקרן פיצויים

  השגה לפי סע' 87 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963

  התחייבות - כתב ערבות

  התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר

  התנגדות להצ"מ /לתיקון /לביטול הצ"מ תק' 12 לתקנות הצהרות מוות

  התנגדות להתראת פשיטת רגל- פש"ר טופס 3

  התראת פשיטת רגל - פש"ר טופס 2

  ויתור על סודיות הוצל"פ

  חוות דעת של מומחה

  חישוב מס שבח מקרקעין - נתונים לשומה עצמית - נספח לטופס 7002

  טופס הזמנה ט' 624

  טופס מידע להיתר הוועדה המקומית

  טופס פתיחת הליך - סדר דין אזרחי - תיקון מספר 7

  טופס פתיחת הליך חלק ב' תיקים קשורים

  טופס פתיחת הליך חלק ג' פרטי בעלי הדין ובאי כוחם

  טופס קליטת אישור מסירה ט' 825

  יפוי כח - טופס 13

  יפוי כח - פש"ר טופס 20

  יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין

  יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין - אנגלית

  יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין עפ"י סעיף 91 לחוק הלשכה

  יפוי כח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה עפ"י סעיף 91 לחוק הלשכה

  יפוי כח כללי

  יפוי כח כללי - אנגלית

  יפוי כח לעו"ד

  יפוי כח לעו"ד - אנגלית

  יפוי כח לעו"ד בתביעת נזיקין

  כרטיס לקוח - עמוד ראשון כולל פרטים בסיסיים ופעולות בתיק

  כרטיס לקוח - עמודי המשך לפעולות בתיק

  כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורין

  כתב הגנה בתביעה לתשלום קצבה

  כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה

  כתב הטלת תפקיד - הוראה לביצוע הליך - טופס 10ג

  כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות - רשם הקבלנים

  כתב הסמכה לעריכת חקירה - פש"ר טופס 23א

  כתב העברה מעו"ד לעו"ד

  כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקררקעין / מהוון

  כתב התחייבות לתשלום אגרה

  כתב התחייבות עצמית (לפי תקנה 364 ו- 365 (ב) לתקנות סד"א (תיקון מס' 6)

  כתב התנגדות לבקשת צו כינוס - שפ"ר טופס 7

  כתב ויתור על סודיות - פש"ר טופס 5א

  כתב ויתור על סודיות רפואית

  כתב ויתור על סודיות רפואית - טופס 3

  כתב ויתור על סודיות רפואית - לביטוח לאומי כולל מצב סוציאלי

  כתב ויתור על סודיות רפואית לקטין

  כתב ויתור על סודיות רפואית- מורחב

  כתב מינוי למזכיר במועצה מקומית

  כתב מינוי ממונה על תיק איחוד - טופס 9

  כתב ערבות - פש"ר טופס 8

  כתב ערבות בקשר עם עקול זמני

  כתב ערובה - הוצל"פ

  כתב ערובה - פירוק חברות

  כתב ערובה בדבר הנהלת עזבון

  כתב ערובה חוק למניעת אלימות במשפחה

  כתב ערר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

  כתב עתירה בבית משפט לעינינים מינהליים - טופס 1

  כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש לפי מתן צו שחרור

  כתב קבלת רכוש לפי תעודת שחרור של בימ"ש

  כתב תביעה/ערעור על החלטת המוסש לביטוח לאומי

  כתב תשובה מטעם המשיב בעתירה בבית המשפט לענינים מינהליים - טופס 3

  מידע הנמסר ע"י הוועדה או הרשות המקומית

  מידע הנמסר ע"י רשויות או גופים מוסמכים

  מילוי חוקי העזר של מסלקת הבורסה

  מינוי כונס נכסים - בימ"ש-הליכים

  מינוי כונס נכסים - הוצאה לפועל

  מסירת נתונים על בעלי זכויות באיגוד

  מסירת צוואה

  מפרט לפי חוק המכר דירות , התשל"ג - 1973

  נושים / חייבים נוספים

  נכסים נוספים

  נספח א לתצהיר מטעם מועמד לכהונת דירקטור מקרב הציבור

  נתוני חישוב לקרן לפסקי דין בלבד ט' 806

  ספר בעלי מניות

  עיקול אצל צד שלישי - בנקים ט' 813

  עיקול אצל צד שלישי - גורם בנקים

  עיקול אצל צד שלישי - חברות ביטוח

  עיקול אצל צד שלישי ט' 813

  ערבות עצמית

  ערבות צד ג

  ערובה

  ערובה של כונס נכסים

  עריכת מסמך - טופס 10 עברי

  עריכת מסמך - עברי - אנגלי

  ערעור לפי החלטת רשם בתובענה לתשלום שכר קצבה

  ערעור לפי חוק שירות המדינה - גימלאות

  ערעור לפי חוק שירות התעסוקה

  ערעור על החלטת רשם בתובענה לתשלום שכר עבודה מולן

  עתירה נגד החלטת מוסד תכנון טופס 1

  עתירה נגד החלטת מוסד תכנון טופס 2

  עתירה נגד החלטת מוסד תכנון טופס 3

  עתירה נגד החלטת מוסד תכנון טופס 4

  פניית בית המשפט לעניני משפחה ליחידת הסיוע בקשר לתובענה

  פנקס המפלגות

  פסיקתה

  פסק דין בסדר דין מקוצר

  פרטה עפ"י תקנה 10 ב לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  פרטי משכנתאות ושעבודים - טופס 10

  פרטים אודות חברה רשומה

  פרטים בקשר עם בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף

  פרטת העזבון

  פרסום הודעה על הגשת בקשה לבימ"ש - טופס 2

  צו אימוץ

  צו גילוי מסמך פלוני

  צו גילוי מסמכים

  צו הבאה

  צו הבאה-הוצאה לפועל

  צו הגנה

  צו הגנה - רבני

  צו הכרזת פשיטת רגל - פש"ר טופס 16ב

  צו ירושה

  צו ירושה וקיום צוואה

  צו כינוס - פש"ר טופס 9

  צו להארכת תוקפו של צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת

  צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת מחוץ למדינת ישראל

  צו מינוי אפוטרופוס עפ"י חוק הכשרות המשפטית-מינוי כללי

  צו מינוי אפוטרופוס עפ"י חוק הכשרות המשפטית-מינוי מוגבל

  צו מינוי מנהל עזבון/מנהל עזבון זמני

  צו מסירת שאלון

  צו עפ"י סע' 20 לחוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958

  צו פירוק חברה בידי ביהמ"ש

  צו קיום צוואה

  צו קיום צוואה - כותרת בלבד

  צו רישום בית משותף - חלק א

  צו רישום בית משותף - חלק ב

  צו רישום בית משותף - חלק ב

  צו רישום בית משותף - חלק ג

  צו תיקון רישום בית משותף

  צו תשלום לפי סעיף 48 3 ב לפקודת האגו"ש

  קביעת נציב בתי הסוהר בקשר להחזקת אסיר זר בישראל

  ריכוז פרטים לנפגעי תאונות-דרכים

  רישום הסכם קיבוצי מיוחד לפי חוק הסכמים קיבוציים

  רשימת נושאי משרה בחברה - טופס 7

  רשם הקבלנים - בקשה להעלאת סיווג - יחיד

  רשם הקבלנים - בקשה לרישום בפנקס הקבלנים - יחיד

  רשם הקבלנים - בקשה לרישום בפנקס הקבלנים - שותפות

  רשם הקבלנים - תצהיר - יחיד

  רשם הקבלנים - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג - יחיד

  רשם הקבלנים בקשה לרישום בפנקס הקבלנים - חברה

  שאלון - ביהמ"ש - הליכים

  שאלון - לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק ההוצאה לפועל

  שאלון למתגרשים

  שאלון לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

  שטר איחוד

  שטר ביטול זכות שכירות - מינהל

  שטר ביטול חכירה

  שטר העברת זכויות שכירות

  שטר העברת זכות שכירות - מינהל

  שטר העברת זכות שכירות - קרקע פרטית

  שטר העברת זכות שכירות - קרקע פרטית - נוסח חדש

  שטר העברת מניות

  שטר זיקת הנאה

  שטר חוב - ערבות אוואל

  שטר חלוקה

  שטר מכר - חלקות רבות

  שטר מכר - ללא סכומים

  שטר מכר - עם סכומים

  שטר משכנתה

  שטר משכנתה - בנק

  שטר משכנתה - חברת ביטוח

  שטר משכנתה- צד שלישי

  שטר פדיון משכנתה

  שטר שכירות - חכירה לדורות - מינהל

  שטר שכירות - מינהל - מתכונת חדשה

  שטר שכירות קרקע פרטית

  שטר תיקון משכנתה

  שטר תיקון שכירות - מינהל - הארכת תקופת השכירות

  שטר תיקון שכירות מינהל - הארכת זכות שכירות והיוון

  שטר תיקון תנאי חכירה - מינהל

  תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור לפי חוק אמנת האג

  תביעה למענק שאירים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת

  תביעה לפיצוי חד-פעמי לקיצבה חודשית או למענק במקום קיצבה

  תביעה לתיקון מרשם בעלי מניות - טופס 10

  תביעה לתשלום פיצויי פיטורין

  תביעה לתשלום קצבה

  תביעה לתשלום שכר עבודה מולן

  תביעת חוב - פש"ר טופס 21

  תביעת חוב (נושה מובטח) - טופס 11

  תביעת חוב (נושה שאינו מובטח) - טופס 9

  תביעת חוב לפירוק חברה או לפשיטת רגל

  תגובה / הודעה - שיטה חדשה

  תזכיר תביעה לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין

  תעודת אישור פשרה - פש"ר טופס 16

  תעודת גמר

  תעודת חיים - טופס 8 - עברי

  תעודת חיים - עברי - אנגלי

  תעודת עובד הציבור

  תעודת רופא

  תעודת רישום בפנקס המפלגות

  תעודת רישום שינוי שם או מטרה של מפלגה

  תעודת שחרור - פש"ר טופס 24

  תצהיר

  תצהיר - רבני

  תצהיר אדם זר לצו ירושה - מנוח

  תצהיר אדם זר לצו ירושה - מנוחה

  תצהיר אדם זר לצוואה - מנוח

  תצהיר אדם זר לצוואה - מנוחה

  תצהיר בבקשה לאיחוד תיקום טופס 7 א

  תצהיר בבקשה לצו הגנה עפ"י חוק למניעת אלימות במשפחה

  תצהיר בבקשה לקביעת גיל

  תצהיר בבקשה לקביעת שיפוט בעניין התרת נישואין

  תצהיר בעלים/חוכר של דירה בבית משותף בקשר להיתר בנייה

  תצהיר העותר / המשיב בעתירה בבית המשפט לענינים מינהליים - טופס 2

  תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי - בתובענה בסדר דין מהיר

  תצהיר התחייבות לשמירת מידע באימוץ

  תצהיר זיהוי אדם זר

  תצהיר זיהוי בעל נכס או יורש

  תצהיר לאימות לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין

  תצהיר לבקשה לצו הגנה - רבני

  תצהיר לחידוש רישום

  תצהיר לפי חוק הגנת הדייר - דייר יוצא

  תצהיר לפי חוק הגנת הדייר - דייר נכנס

  תצהיר לפי חוק למניעת אלימות במשפחה

  תצהיר מטעם מועמד לכהונת דירקטור מקרב הציבור

  תצהיר מנהל חברה - חברה

  תצהיר נלווה להעברת זכויות ומישכונן

  תצהיר נלווה לשטר משכנתה של חברת ביטוח

  תצהיר נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית לגבי בקשה להיתר

  תצהיר עד לצוואה

  תצהיר על ביטול מכירה /פעולה באיגוד

  תצהיר עפ"י תקנות המפלגות

  תצהיר עפ"י תקנות הפיצויים לנפגעי ת"ד - טופס 2

  תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג - חברה

  תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג - שותפות

  תצהיר שותף בשותפות - שותפות

  תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם ע"י בי"ד

  תצהיר של האחראי לביצוע השלד

  תצהיר של מקבל זכות במקרקעין ללא תוכנית מאושרת

  תקנון חברה

  תקנון מוסכם בהתאם לסעיפים 62 ו-63 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

  תשובה לבקשה למינוי מומחה - טופס 4

  תשובה לדרישת עיון במסמך

  תשובה לצו גילוי מסמכים

  תשובה לשאלון

   

  האתר מופעל ע"י טלרום פתרנות מחשוב בע"מ - בניית אתרים סליקה באינטרנט